Εξυπηρέτηση Ενοριτών

2021

Μείνε μαζί Του

Βρήκες την πόρτα ;

Τα παιδιά του Θεού και οι κακοί γεωργοί

Ἀπαραίτητη,΄΄Ἡ ἐν Χριστῶ ζωή μας΄΄

Φρόντισε για τα αιώνια

Δεήσεως η ώρα

Ένα πάθος που δεν προσέχεις

Τά Πάθη τα Σεπτά

Αυτός που σε αγαπά.

Προς Φιλήμονα Α

Προς Φιλήμονα Β

Προς Φιλήμονα Γ

Πρός Φιλιππησίους Α