ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ LIVE ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6μμ ΜΕ ΘΕΜΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑ ΑΛΛΑΞΕ ΟΛΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αστυνομικές ταυτότητες.
2.Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως του παιδιού. 3.Πράξης προσδιορισμού τελέσεως του Μυστηρίου του βαπτί- σματος.(Υπογράφεται στον Ναό και απο τους δύο γονείς)
ΠΡΟΣΟΧΗ
α.Οταν οι γονείς ειναι σε διάσταση για την τέλεση του μυ- στηρίου χρειάζεται γραπτή συγκατάθεσις και των δύο γονέων. β.Οταν οι γονείς διαμένουν σε άλλη ενορία,χρειάζεται να γίνει μεταβίβασις του μυστηρίου απο τον ιερέα της ενορίας τους με την επίδειξη του αντιγράφου της Ληξιαρχικής πρά- ξεως γεννήσεως. γ.Δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος κάποιος που έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αγαπητοί μου γονείς
Σε λίγες μέρες θα ζήσετε στο σπιτικό σας τη μεγάλη και ξεχωριστή στιγμή, που θα σημαδέψει τη ζωή σας και την ζωή των παιδιών σας: ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ Αυτό σημαίνει πως το παιδί σας θα καταστεί μέλος της ορθοδόξου Εκκλησίας μας και θα πολιτογραφηθεί στις δέλτους της Βασιλείας του Θεού. Το γεγονός αυτό δεν είναι απλά και μόνο οικογενειακής σημασίας. Είναι χαρμόσυνο γεγονός για όλη την Εκκλησία.Το Βάπτισμα είναι απο τα κυριότερα μυστήρια της εκκλησίας και η συμ- μετοχή οποιουδήποτε σ αυτό τελεί κάτω απο προδιαγεγραμ- μένες αυστηρές προύποθέσεις.Γι αυτό και απο την πλευρά μας νιώθουμε την ανάγκη να σας υπενθυμίσουμε μερικά βασικά θεολογικά,αλλά και πρακτικά σημεία,που θα σας βοηθήσουν στην ουσιαστική συμμετοχή σας στο Μυστήριο αυτό. 1.Το βάπτισμα δεν είναι μτά απλή κοινωνική εκδήλωση και μάλιστα κοσμικού χαρακτήρα.Είναι το πρώτο βασικό Μυστήριο της εκκλησίας και η σφραγίδα της πιστεώς μας.
Με το βάπτισμα εξαλείφονται όλα τα αμαρτήματα του βα- πτιζομένου (στην περίπτωση των μικρών παιδιών το προ- πατορικό), που έτσι καθαρός απο το ρύπο εντάσσεται στο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 2.Η Εκκλησία απο τότε που εισήχθη ο νηπιοβαπτισμός, μη έχοντας τη δυνατότητα να κατηχήσει στην πίστη το μικρό παιδί όπως έκανε για τους μεγάλους στους πρώτους Χρι- στιανικούς αιώνες-καθιέρωσε το θεσμό του Αναδόχου (δηλ του κουμπάρου ή Νονού) ο οποίος και αναλαμβάνει έργο εγγυητή απεναντί της για την ορθόδοξη πίστη του παιδιού. Ο ανάδοχος μαζί με τους γονείς έχουν αυτήν την υποχρέωση. Γι αυτό και δεν μπορεί να είναι Ανάδοχος:ο αλόθρησκος, ο ετερόδοξος,(δηλ. ρωμαιοκαθολικος αγγλικανός, προτεστάντης κ.λ.π) και ο άθεος.Απαγορεύεται επίσης να είναι Ανάδοχος εκείνος που έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο.Ο Ανάδοχος
απαγγέλει το Πιστεύω αντί του Βαπτιζομένου. 3.Απαραίτητη προυπόθεση για την τέλεση του Μυστηρίου είναι η συμφωνία και παρουσία και των δύο γονέων του Βαπτιζομένου.Η συνφωνία τους αποδεικνύεται με την υπο- φραφή που βάζουνστην πράξη προσδιορισμού τελέσεως του Μυστηρίου του Βαπτίσματος, πριν απο την Βάπτιση. 4.Η μητέρα του παιδιού, κατα την Βάπτιση, πρέπει να ει- ναι ευπρεπώς ενδεδυμένη, χωρίς έξωμη εσθήτα ή παντε- λόνι.Το ίδιο ισχύει και για την γυναίκα Ανάδοχο. 5.Τα μαρτυρικά που μοιράζονται στους προσκεκλημένους και καρφιτσώνονται στο πέτο, πρέπει να ειναι μόνο ο Σταυρός ή έστω μενταγιόν με την Παναγία.Απαγορεύονται άλλα είδη, που μοιάζουν με ζώα ,μίκυ μάους, ειδωλολατρικά αντικείμενα κ.λ.π. 6.Δεν υπάρχουν στην Εκκλησία κατηγορίες Μυστηρίων.Τα Φώτα ή η θέρμαση ανήκουν σε όλους και χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.Για την συντήρηση του Ιερού Ναού, τους Ιερείς και το προσωπικό της εκκλη- σίας μπορείτε να προσφέρεται οτι νομίζετε και λαμβάνετε υποχρεωτικά απόδειξη απο τον ιερέα. 7.Το Βάπτισμα του παιδιού σας οφείλετε να το κάνετε στην Ενορία σας.Απο εκεί άλλωστε θα εξυπηρετείται για όλη του τη ζωή.Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχει τάμα ή κάποιος άλλος σοβαρός λόγος, μπορεί να επιτραπεί με κάποια οικονομική επιβάρυνση σας υπέρ της ενορίας σας που εγκαταλείπετε.Και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνετε υποχρεωτικά απόδειξη απο τον ιερέα. 8.Μετά το Μυστήριο απαγορεύεται η διοργάνωση δεξιώσεων στον αύλειο χώρο των Ι.Ναών. 9.Για οποιανδήποτε άλλη απορία σας μπορείτε να απευθύνε- στε στον Εφημέριο της ενορίας σας.Με τον Εφημέριο επίσης θα πρέπει εγκαίρως να ρυθμίσετε την ημέρα και την ώρα τελέσεως του Μυστηρίου.Συμβουλευθείτε τον επίσης και για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Μυστήριο (λάδι ελιάς, κεριά,σαπούνι κ.τ.λ) Σας ευχόμαστε ο Θεός να προστατεύει το παιδί σας, να του χαρίζει υγεία, πρόοδο και μακροζωία και σε σας καθη- μερινές ευκαιρίες για να τα καμαρώνετε.

 

DSC_4499.jpgagnikolaos.pngagparthenios.jpgagathanasios.jpgagfotini.jpgDSC_4490.jpg

Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Καθένας από σας τους πατέρες και τις μητέρες….., σαν να είστε αγαλματοποιοί, να αφιερώνετε όλο το χρόνο σας, για να κατασκευάσετε τα παιδιά σας θαυμαστά αγάλματα, που να μοιάζουν με το Θεό, αφαιρώντας το περιττό και προσθέτοντας το αναγκαίο και χρήσιμο. Να τα παρακολουθείτε κάθε μέρα ποια φυσική αρετή έχουν, για να την αυξήσετε, και ποιο φυσικό ελάττωμα έχουν, ώστε να το εξαλείψετε.