ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ

 

  Με τήν χάρη του Θεού αξιόλογο έργο επιτελεί το ενοριακό Φιλόπτωχο 
Ταμείο με :
. Την διοργάνωση καθημερινού συσσιτίου.
. Παροχή μηνιαίων βοηθημάτων σε απόρους.
. Αποπληρωμή φροντιστηρίων παιδιών.
. Ενίσχυση φοιτητών καί μαθητών.
. Αποπληρωμή ενοικίων και λοιπών λογαριασμών.
. Αγορά συγκέντρωση και διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
. Ενδυμάτων , κλινοσκεπασμάτων σε άπορες οικογένειες.
. Συγκέντρωση και αποστολή χρημάτων πρός αποφυλάκιση απόρων
κρατουμένων.
. Επισκέψεις προς ενίσχυση και παρηγοριά σε σπίτια πενθούντων και
απόρων αδελφών.


ΕΝΤΥΠΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ