Πώς διαχειριζόμαστε τη θλίψη και αντιστεκόμαστε στην μελαγχολία 

                                                        Εμφυλες ταυτότητες