ΜΗΝΕΣ 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ

Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

5μμ

730πμ

9πμ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

5μμ

730πμ

9πμ

ΜΑΡΤΙΟΣ

530μμ

730πμ

9πμ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

6μμ

730πμ

9πμ

ΜΑΙΟΣ

6μμ

730πμ

9πμ

ΙΟΥΝΙΟΣ

7μμ

7πμ

830πμ

ΙΟΥΛΙΟΣ

7μμ

7πμ

830πμ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

7μμ

7πμ

830πμ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

7μμ

7πμ

830πμ

ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ

5μμ

730πμ

9πμ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

5μμ

730πμ

9πμ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

5μμ

730πμ

9πμ